Państwo Miecława Studium analityczne

Państwo Miecława Studium analityczne
Po śmierci Mieszka II możnowładca mazowiecki Miecław wykorzystał panujący w kraju chaos i założył na Mazowszu własne efemeryczne państwo. Po kilku latach politycznego rozprężenia syn Mieszka II – książę Kazimierz Odnowiciel – rozpoczął dzieło jednoczenia ziem polskich. Miecław nie zamierzał jednak rezygnować z politycznej niezależności. Wybuchła wojna, która zakończyła się klęską Miecława i jego śmiercią. Wydarzenia te znalazły odbicie w nielicznych tylko źródłach pisanych. Profesor Janusz Bieniak, znany historyk, uważany dziś za nestora toruńskich mediewistów, po przeanalizowaniu wszystkich dostępnych źródeł opisał dzieje tego państwa i jego założyciela. W pracy znalazł się również rozdział dotyczący problemu państwa Miecława w polskiej historiografii. Państwo Miecława, mimo upływu wielu lat od 1. wydania, wciąż uważane jest za najważniejszą publikację dotyczącą dziejów kraju założonego i rządzonego przez mazowieckiego możnowładcę.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Państwo Miecława Studium analityczne" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.