Oto ja 3 Pakiet (Okładka miękka)

Oto ja 3 Pakiet
Oto ja. Klasa 3 to trzecia część cyklu zawierającego wszystkie treści z podstawy programowej, uporządkowane i przygotowane na 3 lata nauki w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Autorzy, korzystając z dużego doświadczenia, przygotowali podręczniki, ćwiczenia oraz obszerne materiały dodatkowe, które są trafiają w potrzeby współczesnego dziecka. Zawartość pakietu Oto ja. Klasa 3 • Elementarz (części 1–2) • Ćwiczenia polonistyczno-społeczne (części 1–4) • Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze (części 1–4) • Zajęcia komputerowe – podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD • Portfolio ucznia – karty pracy Koncepcja Pakietu • Rozwija samodzielność oraz kompetencje społeczne dzieci, mówi o sprawach bliskich dziecku. Budzi ciekawość otaczającym światem, stwarzając warunki do jego samodzielnego odkrywania i poznawania, inspiruje wyobraźnię dzieci. • Prezentacja treści i ćwiczenie kompetencji opiera się na podstawowych zasadach: przystępności, stopniowania trudności i różnorodności zadań. • Spiralny sposób ułożenia treści – wielokrotne powracanie do nich w różnorodnych aktywizujących myślenie dziecka formach ćwiczeń – pomaga utrwalać i pogłębiać wiedzę. • Wychowuje i wprowadza w świat wartości moralnych i estetycznych oraz uwrażliwia na kwestie ekologiczne. • Jest dla nauczyciela, który chce zacząć od budowania silnego JA swoich uczniów z uwzględnieniem aktywizowania rodziców. • Zawiera liczne sprawdziany i karty podsumowujące umiejętności i wiedzę uczniów – w tym również rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem – nie tylko na edukacji polonistycznej, ale również przyrodniczej, matematycznej oraz w innych sytuacjach, np. podczas gier i zabaw. Atuty Pakietu • Pierwszy pakiet w Polsce napisany zgodnie z koncepcją oceniania kształtującego. • Pakiet stworzony z wykorzystaniem porad logopedy i eksperta w dziedzinie pracy metodą prof. Jagody Cieszyńskiej. • Metodyka zawiera porady psychologa w sprawie oddziaływań wychowawczych. • Przewodnikami po świecie wartości są dzieci, a postacią przewodnią cyklu jest Macyk – chłopiec, który zachęca do obserwacji, instruuje w czasie wykonywania doświadczeń, pomaga w rozwiązywaniu zadań i problemów matematycznych, przedstawia ciekawostki ze świata przyrody. • Treści związane z budowaniem świata wartości powracają co roku w poszerzonej formie i skupiają się na najważniejszych aspektach: rozwoju emocji dziecka, nauce współpracy, kształtowaniu charakteru dziecka i nauce, jak pięknie przeżyć życie.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Oto ja 3 Pakiet" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.