Oswoić matmę Jak pokonać trudności z matematyką w szkole podstawowej? (Okładka miękka)

Oswoić matmę Jak pokonać trudności z matematyką w szkole podstawowej?

Oswoić matmę Jak pokonać trudności z matematyką w szkole podstawowej? (Okładka miękka)

Oferta specjalna -23%

Propozycje i materiały do pracy z uczniami mającymi trudności w klasach 4–6 szkoły podstawowej mają służyć pobudzaniu aktywności uczniów, motywować do pracy na lekcjach i na dodatkowych zajęciach wyrównawczych. Karty pracy obejmują podstawowe zadania, które uczeń danej klasy powinien rozwiązywać, aby nabyć odpowiednie do wymaganego poziomu umiejętności. Są one ułożone działami (np. liczby naturalne, ułamki dziesiętne, ułamki zwykłe, geometria itp.), co umożliwia wykorzystanie ich zgodnie z realizowanym przez nauczyciela programem nauczania. Można je stosować niekoniecznie w takiej kolejności, jak zostały ułożone. Aby zachęcić ucznia do rozwiązywania zadań, muszą one być powiązane z odpowiednio opracowanym systemem motywacyjnym.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Oswoić matmę Jak pokonać trudności z matematyką w szkole podstawowej?" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.