Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym (Okładka miękka)

Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym

Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym (Okładka miękka)

Oferta specjalna -76%
  • Liczba stron :

    150

Kup na prezent
  • Miękka
  • 150
  • Impuls
Oddajemy do rąk Czytelników 12, ostatni już tom serii „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, zatytułowany: Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym. Tom ten poświęcono w głównej mierze różnorodnym formom oddziaływania podmiotów środowiska społecznego, w tym głównie rodziny, na rzecz usamodzielniania, upodmiotowiania osób niepełnosprawnych. W stosowanych zabiegach terapeutycznych ukierunkowanych na treści modelu społecznego coraz częściej korzysta się z wiedzy i przesłanek nauk humanistycznych, w których to jednostka, w naszym przypadku niepełnosprawna, postrzega świat subiektywnie, uczestnicząc w nim na zasadzie własnej aktywności, podejmowania różnorodnych zadań, poszukiwania swojego miejsca. Tak jak Stanisław Ossowski (1962) pisze w O osobliwościach nauk społecznych, tak i my dzisiaj, chcąc zrozumieć postępowanie ludzkie, zrozumieć „mechanizm” ludzkiego postępowania, wczuwamy się w sytuację działającej osoby i staramy się zrozumieć jej motywy działania. W oddanym do rąk czytelnika tomie staramy się ukazać, na ile różnorodne zabiegi stosowane na co dzień w terapii osób niepełnosprawnych modyfikują postawy wobec problematyki niepełnosprawności, na ile wyzwalają w nich motywację do wyrównywania szans społecznych, na ile rehabilitacja dostosowuje swoje zabiegi do potrzeb upodmiotowienia jednostki niepełnosprawnej i uaktywnienia jej potencjału do satysfakcjonującego działania. Wiele zawartych tu opracowań dotyczy zabiegów stosowanych przez najbliższe środowisko osoby niepełnosprawnej, czyli rodziny. […] […] W oddanym do publikacji tomie autorzy podkreślili rolę rodziny i środowiska w uspołecznianiu lub, mówiąc inaczej, przygotowaniu do funkcjonowania w nie zawsze przyjaznym jednostkom niepełnosprawnym środowisku. Część I zawiera artykuły dotyczące zabiegów stosowanych przez rodzinę w celu wyrównywania szans społecznych osób niepełnosprawnych. Część II pokazuje, na ile rodzina pomaga osobom niepełnosprawnym w uspołecznianiu ich do życia w środowisku społecznym. Część III omawia różnorodne formy działania środowiska społecznego w dostosowywaniu się do potrzeb i możliwości jednostki niepełnosprawnej. Jestem głęboko przekonana, że ten zamykający cały cykl publikacji poświęconych problemom edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych tom dobrze wpisuje się w tę tematykę, dając przemyślenia zarówno głęboko teoretyczne, jak i praktyczne. Jestem zatem pewna, że dobrze uzupełnia wiedzę na temat osobliwości pracy z niepełnosprawnym. Anna Klinik
  • Miękka
  • 150
  • Impuls

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.