Orzeł Biały na tle mroków nocy (Okładka miękka)

Orzeł Biały na tle mroków nocy

Orzeł Biały na tle mroków nocy (Okładka miękka)

Oferta specjalna -22%

Zgodnie z zaleceniami Erwina Panofsky’ego autor nie ograniczył swoich rozważań do jednej epoki, ale przestudiował funkcjonowanie motywów i schematów ikonograficznych w różnych czasach, (…) sytuując wizerunki Skargi w rozległej ikonosferze, wykoncypowanej przez Mieczysława Porębskiego, lub w ramach Bildgeschichte Hansa Beltinga. Przywołuję tu te wielkie nazwiska, aby pokazać metodologiczną wnikliwość pracy i nowoczesność zastosowanych w niej ujęć badawczych. (…) Książka wnosi wiele do badań nad polską ikonografią historyczną, ponieważ na przykładzie przedstawiania Skargi pokazuje dobrze mechanizmy jej kreowania, modyfikowania i instrumentalizacji. Wiele mogą się z niej nauczyć nie tylko historycy sztuki, ale także historycy, historycy Kościoła i antropolodzy kultury. Piotr Krasny

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Orzeł Biały na tle mroków nocy" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.