Organizacja i zadania terenowych organów administracji rządowej

Organizacja i zadania terenowych organów administracji rządowej
"Struktury organizacyjne poszczególnych organów terenowych administracji rządowej przedstawiamy szczegółowo, w relacji organ nadzoru - organ podporządkowany, uwzględniając stan prawny na dzień 28 lutego 2014 r. Z kolei zadania, które realizują, ujmujemy w kontekście zadań ustawowych organu oraz zadań poszczególnych komórek struktury organizacyjnej, podstawowych dla realizacji zadań organu. W tym celu korzystaliśmy ze statutów i regulaminów organizacyjnych poszczególnych, opisywanych organów terenowych administracji rządowej. Mamy nadzieję, że publikacja będzie użyteczna nie tylko dla studentów, lecz także dla pracowników administracji publicznej i wszystkich zainteresowanych problematyką terenowej administracji rządowej". Z Wprowadzenia

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Organizacja i zadania terenowych organów administracji rządowej" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.