Organizacja i technologia robót stanu surowego Podręcznik (Okładka miękka)

Organizacja i technologia robót stanu surowego Podręcznik

Organizacja i technologia robót stanu surowego Podręcznik (Okładka miękka)

Podręcznik do nauczania w zawodzie technik budownictwa realizujący treści z zakresu kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych - B.33.2. Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego. W książce m. in. omówiono rodzaje fundamentów i sposobu ich wykonania, rodzaje ścian i organizację robót murowych, wykonywanie stropów, żelbetowe konstrukcje monolityczne i prefabrykowane, rodzaje schodów, konstrukcje dachów i stropodachów, pokrycia i obróbki dachów, rodzaje izolacji i sposoby ich wykonania, stolarkę i ślusarkę budowlaną, a także organizację tych robót. Omówiono też warunki techniczne wykonania i odbioru robót stanu surowego oraz warunki bezpiecznej pracy. Na końcu rozdziałów i działów znajdują się pytania, dzięki czemu uczeń może sprawdzić nabyte wiadomości, a także ćwiczenia kształtujace umiejętności.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Organizacja i technologia robót stanu surowego Podręcznik" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.