Organizacja i przygotowanie budowy Podręcznik (Okładka miękka)

Organizacja i przygotowanie budowy Podręcznik

Organizacja i przygotowanie budowy Podręcznik (Okładka miękka)

Oferta specjalna -3%

Podręcznik przeznaczony dla ucznia technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa. W podręczniku podano najnowsze informacje i rozwiązania dotyczące organizacji i kierowania budową. Omówiono następujące zagadnienia: przygotowanie budowy, dokumentację budowy, uzbrojenie i zagospodarowanie placu budowy, organizację podstawowych robót budowlanych, remontowych i rozbiórkowych, kierowanie budową i robotami budowlanymi, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Podręcznik uwzględnia aktualne przepisy prawa budowlanego. Treść książki jest uzupełniona wykazem umiejętności oraz przykładami obliczeniowymi i zadaniami do samodzielnego wykonania.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Organizacja i przygotowanie budowy Podręcznik" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.