Optymalna alokacja zasobów w ochronie zdrowia (Okładka miękka)

Optymalna alokacja zasobów w ochronie zdrowia

Optymalna alokacja zasobów w ochronie zdrowia (Okładka miękka)

Oferta specjalna -8%

Rosnące potrzeby zdrowotne społeczeństwa związane z wydłużaniem się życia oraz stosowanie nowoczesnych i kosztownych metod leczenia stanowią dziś problem wobec niewystarczających środków w budżecie ochrony zdrowia. Kogo leczyć w pierwszej kolejności? Czyje potrzeby są ważniejsze, a czyje mniej ważne? Odpowiadając na te pytania, należy znaleźć kompromis miedzy dążeniem do dwóch rozbieżnych celów: efektywności oraz równości i sprawiedliwości społecznej. Książka poświecona jest poszukiwaniu sposobów realizacji optymalnej alokacji zasobów w sektorze ochrony zdrowia, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Omówiono w niej miedzy innymi: - ekonomiczne i nieekonomiczne kryteria rozdziału środków na świadczenia zdrowotne, - modele poszukiwania optymalnej alokacji zasobów, - rozwiązania wdrażane przez kraje stosujące transparentne podejście do rozdziału środków na świadczenia zdrowotne, - wyniki badan przeprowadzonych wśród reprezentantów zawodów medycznych na temat ich preferencji wobec kryteriów alokacyjnych.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Optymalna alokacja zasobów w ochronie zdrowia" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.