Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z inwestowania i lokacji majątku (Okładka miękka)

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z inwestowania i lokacji majątku

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z inwestowania i lokacji majątku (Okładka miękka)

Oferta specjalna -11%
Książka opisuje wszystkie występujące w obrocie prawnym istotne formy oszczędzania i inwestowania majątku. Zawiera informacje dotyczące opodatkowania zarówno tradycyjnych form lokowania majątku, takich jak: - lokaty bankowe, produkty ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, - akcje, obligacje, udziały w spółkach osobowych, akcje spółki komandytowo-akcyjnej - dobrowolne formy zabezpieczenia emerytalnego, - majątek rzeczowy (nieruchomości, złoto, dzielą sztuki), jak i nowoczesnych sposobów inwestowania (m.in. instrumentów pochodnych, indywidualnych funduszy zamkniętych, zagranicznych funduszy, lokat zagranicznych). Porównanie zasad opodatkowania pozwoli Czytelnikowi na uwzględnienie ciężaru fiskalnego jako czynnika istotnego dla dokonania wyboru inwestowania i lokowania majątku. Książka jest przeznaczona dla: - księgowych i doradców podatkowych, - inwestorów profesjonalnych, - innych podmiotów obsługujących transakcje rynku kapitałowego i inne formy oszczędzania.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z inwestowania i lokacji majątku" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.