Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska (Okładka miękka)

Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska

Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska (Okładka miękka)

Oferta specjalna -22%
Przedmiotem publikacji jest komentarz do przepisów czterech ustaw w częściach dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłat podwyższonych (sankcyjnych) oraz administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska. Komentowane przepisy pochodzą z ustaw: prawo ochrony środowiska, o odpadach, o międzynarodowym obrocie odpadami, o ochronie przyrody. Na gruncie aktualnie obowiązującego, wielokrotnie nowelizowanego stanu prawnego autor – wykorzystując dorobek literatury i orzecznictwa sądowego - przedstawia koncepcję odpowiednich instrumentów prawnych oraz mechanizmy ich stosowania. W opracowaniu uwzględniono stan prawny na 1 stycznia 2009 roku.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.