Ogólne zasady prawa a wartości Unii Europejskiej (Okładka miękka)

Ogólne zasady prawa a wartości Unii Europejskiej

Ogólne zasady prawa a wartości Unii Europejskiej (Okładka miękka)

Oferta specjalna -17%
Ogólne zasady prawa a wartości Unii Europejskiej są pierwszą monografią tego zagadnienia w Polsce, a w odniesieniu do ujęcia wartości Unii (zwłaszcza po Traktacie lizbońskim) także na rynkach zagranicznych. Wartości, na których zbudowana jest Unia - to nowa kategoria normatywna wprowadzona przez Traktat Lizboński, który nadał jej wysoką pozycję hierarchiczną i istotną rolę w porządku unijnym. Z kolei pojęcie ogólne zasady prawa odnosi się do samych podstaw systemu prawnego Unii, a obecnie przywołuje tez jej wartości. Obie kategorie powinny więc być źródłami prawa, a także posiadać w prawie UE pozycję nadrzędną i rolę weryfikacyjną wobec prawa stanowionego, a jednocześnie oddziaływać na tworzenie i stosowanie pozostałych regulacji. Ważne jest też powiązanie większości ogólnych zasad z prawami człowieka, a także funkcjonowanie tych zasad w praktyce prawnej, w tym jako formuł (tekstów). Jednakże wartości Unii nie doczekały się dotąd omówienia, a wokół ogólnych zasad wzrosła jakościowo i ilościowo, zwiększył się ich status hierarchiczny oraz pojawiły się nowe zasady, a wartościom UE nadano pozycję i rangę istotniejszą niż zasady (co nie jest zwykle dostrzegane). Wydaje się, że bez znajomości powyższej problematyki nie sposób zrozumieć aktualnego prawa Unii.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Ogólne zasady prawa a wartości Unii Europejskiej" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.