Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości (Okładka twarda)

Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości

Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości (Okładka twarda)

Oferta specjalna -16%
  • Liczba stron :

    180

  • Twarda
  • 180
  • PWE
Prowadzenie działalności gospodarczej implikuje wiele zdarzeń, których wynikają określone skutki podatkowe, w tym z tytułu podatku dochodowego. Obecny w sprawozdaniach finansowych podatek odroczony jest konsekwencją przejściowych różnic w bilansowej oraz podatkowej wartości aktywów i zobowiązań. Wiąże się on z większością wyróżnianych w rachunkowości finansowej obszarów tematycznych, między innymi z instrumentami finansowymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, środkami trwałymi, kontraktami długoterminowymi, rezerwami oraz aktywami i pasywami wyrażonymi w walutach obcych. Zagadnieniom tym są poświęcone kolejne rozdziały tej publikacji, w których podano także przykłady liczbowe dotyczące podatku odroczonego. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, a także dla praktyków gospodarczych jako pomoc przy wyborze polityki rachunkowości i rozwiązań podatkowych.
  • Twarda
  • 180
  • PWE

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.