Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie (Okładka twarda)

Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie

Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie (Okładka twarda)

Oferta specjalna -13%
Kup na prezent
W monografii zaprezentowano model odpowiedzialności karnej osób udzielających świadczeń zdrowotnych za negatywne następstwa dla życia lub zdrowia pacjentów z punktu widzenia przesłanek obiektywnego przypisania skutku. Zagadnienie przedstawiono pod kątem problemów, jakie pojawiają się w praktyce wymiaru sprawiedliwości w tego typu sprawach. Publikacja została oparta na analizie ponad pięciuset spraw dotyczących odpowiedzialności karnej osób udzielających świadczeń zdrowotnych, przeprowadzonej na podstawie ogólnopolskich badań aktowych w odniesieniu do spraw prawomocnie zakończonych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego. W książce omówiono m.in.: – przesłanki obiektywnego przypisania skutku w prawie karnym, – znamiona przedmiotowe przestępstw materialnych przeciwko życiu i zdrowiu, stypizowanych w rozdziale XIX kodeksu karnego, – przesłanki odpowiedzialności karnej pracowników ochrony zdrowia za przestępstwa skutkowe przeciwko życiu i zdrowiu popełnione w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, – problematykę tzw. błędu medycznego i jego znaczenie dla oceny odpowiedzialności karnej pracowników ochrony zdrowia, – wybrane zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, których naruszenie może być podstawą odpowiedzialności karnej za przestępstwa skutkowe przeciwko życiu i zdrowiu, – reguły współdziałania w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i konsekwencje ich naruszenia w perspektywie odpowiedzialności karnej za przestępstwa materialne przeciwko życiu i zdrowiu. Publikacja adresowana jest zarówno do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, prokuratorów, adwokatów) oraz osób wykonujących zawody medyczne (lekarzy, pielęgniarek, położnych), jak i teoretyków z zakresu prawa karnego i prawa medycznego. Stan prawny na 1 kwietnia 2013 roku.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.