Odpowiedzialność cywilna osób działających za spółkę handlową w procesie jej łączenia się, podziału i przekształcenia (Okładka miękka)

Odpowiedzialność cywilna osób działających za spółkę handlową w procesie jej łączenia się, podziału i przekształcenia

Odpowiedzialność cywilna osób działających za spółkę handlową w procesie jej łączenia się, podziału i przekształcenia (Okładka miękka)

Kup na prezent
Niniejsze książka stanowi kompleksowe opracowanie monograficzne dotyczące odpowiedzialności cywilnej osób działających za spółkę handlową w procesie jej łączenia się, podziału i przekształcenia. Problematyka ta, o istotnym znaczeniu praktycznym i teoretycznym, nie była jak dotychczas przedmiotem systemowego omówienia w polskiej literaturze. Analiza Autora obejmuje zwłaszcza całkowicie nieznane na gruncie Kodeksu handlowego normy wynikające z art. 512, 526, 548 i 568 KSH. Znaczącym novum tych regulacji jest umożliwienie na ich podstawie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez wspólników (akcjonariuszy) spółek, a z mocy art. 568 KSH także przez wierzycieli, bezpośrednio od osób zarządzających. Tak określony zakres podmiotowy stanowi „nową jakość” w stosunku do innych polskich przepisów o odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy spółek handlowych, w których podmiotami uprawnionymi są na ogół wyłącznie spółki. Prowadzone rozważania dotyczą ponadto odpowiedzialności określonej w art. 293 i 483 KSH. Prezentowana pozycja zawiera omówienie istotnych zagadnień teoretycznych, jak też obejmuje praktyczne przykłady nadużyć menedżerów w procesach restrukturyzacyjnych. W książce przedstawiono aspekty materialno prawne oraz proceduralne. Autor uwzględnił ponadto dotychczasowe orzecznictwo sądów oraz dokonał analizy prawno-porównawczej. Opracowanie jest adresowane do prawników, a w tym teoretyków prawa oraz osób wykonujących zawody prawnicze, a także funkcjonariuszy spółek handlowych uczestniczących w procesach restrukturyzacyjnych.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Odpowiedzialność cywilna osób działających za spółkę handlową w procesie jej łączenia się, podziału i przekształcenia" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.