Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego (Okładka miękka)

Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego

Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego (Okładka miękka)

Oferta specjalna -21%

Kup na prezent
Powtarzające się kryzysy finansowe są nieodłączną cechą współczesnej gospodarki. Książka w kompleksowy sposób podejmuje zagadnienie wpływu kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki, wskazując potencjalne warianty oceny tego zjawiska. W pierwszej części pracy, ujmującej analizowany problem z perspektywy makroekonomicznej, przedstawiono: - przyczyny i skutki kryzysów finansowych w ujęciu teoretycznym, - analizę przebiegu globalnego kryzysu finansowego, - kanały transmisji kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki. Druga część pracy, podejmująca problem z perspektywy mikroekonomicznej, prezentuje: - propozycję modelowych kierunków analizy transmisji kryzysu finansowego na sytuację finansową przedsiębiorstwa, - analizę symptomów i skutków oddziaływania kryzysu finansowego z uwzględnieniem podstawowych obszarów decyzji finansowych przedsiębiorstwa, - możliwości zastosowania analizy wskaźnikowej w ocenie wpływu kryzysu finansowego na kondycję finansową przedsiębiorstwa. W trzeciej części pracy przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych zgodnie z zaproponowanym modelem analitycznym. Ze względu na swoje walory książka stanowi cenne źródło informacji na temat oddziaływania kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki dla: - naukowców badających zagadnienie kryzysu finansowego oraz zajmujących się oceną sytuacji podmiotów gospodarczych w okresie kryzysu, - menedżerów zarządzających finansami przedsiębiorstw, którzy zmuszeni są podejmować decyzje finansowe w okresie zawirowań na rynkach finansowych, - studentów kierunków ekonomicznych zainteresowanych problematyką kryzysów finansowych oraz analizą finansową przedsiębiorstw.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.