Od ius vendendi do emancipatio Prawne i społeczne aspekty emancipatio dzieci w prawie rzymskim w okresie republiki (Okładka miękka)

Od ius vendendi do emancipatio Prawne i społeczne aspekty emancipatio dzieci w prawie rzymskim w okresie republiki

Od ius vendendi do emancipatio Prawne i społeczne aspekty emancipatio dzieci w prawie rzymskim w okresie republiki (Okładka miękka)

Kup na prezent
W książce omówiono powstanie emancipatio – podstawowego sposobu zgaśnięcia władzy rzymskiego pater familias nad dziećmi, w szczególności nad synami. Była ona dziełem jurysprudencji pontyfikalnej, interpretującej normę ustawy XII tablic (4.2), która przewidywała zgaśnięcie władzy ojcowskiej w przypadku trzykrotnej "sprzedaży" syna. Autor poddaje krytyce dotychczas dominujące w literaturze przedmiotu teorie, zwłaszcza tezę, że celem ustawy było zapobieganie "nadużyciu" władzy ojcowskiej. Rozwija i uzasadnia hipotezę, że zasadniczym powodem powstania normy ustawowej było uniknięcie drastycznych konsekwencji zgaśnięcia władzy ojcowskiej na skutek dokonanej "sprzedaży".

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Od ius vendendi do emancipatio Prawne i społeczne aspekty emancipatio dzieci w prawie rzymskim w okresie republiki" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.