Ochrona środowiska w polskim czeskim i słowackim prawie karnym (Okładka twarda)

Ochrona środowiska w polskim czeskim i słowackim prawie karnym

Ochrona środowiska w polskim czeskim i słowackim prawie karnym (Okładka twarda)

Oferta specjalna -15%
Książka stanowi prawnoporównawcze studium odpowiedzialności karnej osób prawnych za przestępstwa przeciwko środowisku w ustawodawstwie Polski, Czech i Słowacji. Analiza została dokonana na tle koncepcji zawartych w prawie międzynarodowym i unijnym. W publikacji: - omówiono najważniejsze rozwiązania teoretyczne dotyczące odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska; - przeprowadzono analizę podobieństwa i różnic w ujęciu znamion przestępstw przeciwko środowisku w trzech badanych państwach; - scharakteryzowano stopień represyjności prawa w ochronie środowiska; - przedstawiono kilka propozycji de lege ferenda zmierzających do zaadaptowania szczególnie udanych rozwiązań prawa czeskiego i słowackiego do warunków polskich, przede wszystkim w zakresie koncentracji wszystkich przepisów o przestępstwach przeciwko środowisku w odrębnym rozdziale kodeksu karnego.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Ochrona środowiska w polskim czeskim i słowackim prawie karnym" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.