Ocena systemu awansu zawodowego nauczycieli w Polsce Studium empiryczne (Okładka miękka)

Ocena systemu awansu zawodowego nauczycieli w Polsce Studium empiryczne

Ocena systemu awansu zawodowego nauczycieli w Polsce Studium empiryczne (Okładka miękka)

Oferta specjalna -13%
Kup na prezent
W książce przedstawiono wyniki pierwszego rzetelnego i obszernego problemowo badania funkcjonowania systemu awansu zawodowego nauczycieli. Zagadnienia związane z awansem zbadano, stosując metody ilościowe i jakościowe. Przeprowadzono badania ankietowe wśród nauczycieli i dyrektorów szkół, wywiady z przedstawicielami organów prowadzących, kuratoriów, ekspertami komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych, wywiady zbiorowe z wybranymi grupami nauczycieli. Analizie poddano rozwiązania prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli: nowelizacje przepisów prawnych oraz ich konsekwencje dla nauczycieli i jakości pracy szkół. Przeprowadzono także studia przypadków szkół, żeby poznać praktyczne zastosowanie obowiązujących rozwiązań w zróżnicowanych społecznie, demograficznie i pedagogicznie środowiskach edukacyjnych. Autorki podjęły próbę zweryfikowania zalet i wad systemu, jego znaczenia dla podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i poprawienia jakości pracy szkoły oraz przedstawiły propozycje zmian. Na problematykę awansowania i promowania nauczycieli starały się spojrzeć możliwie szeroko, uwzględniając perspektywę wszystkich uczestników tego procesu.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Ocena systemu awansu zawodowego nauczycieli w Polsce Studium empiryczne" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.