Obraz życia młodzieży szkolnej na Lubelszczyźnie od średniowiecza do początków XX wieku (Okładka miękka)

Obraz życia młodzieży szkolnej na Lubelszczyźnie od średniowiecza do początków XX wieku

Obraz życia młodzieży szkolnej na Lubelszczyźnie od średniowiecza do początków XX wieku (Okładka miękka)

Oferta specjalna -17%
Praca stanowi studium rozwoju placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających opiekę nad uczniami zamiejscowymi od XV do początku XX w. na Lubelszczyźnie. Przedstawia organizację sieci szkolnej i miejsc zamieszkania, form pomocy materialnej, warunki, w jakich żyli i mieszkali uczniowie oraz ich postępowanie. Omawia też inicjatywy osób prywatnych, stowarzyszeń i władz państwowych, mające wpływ na rozwój oraz modyfikację kierunków i form pomocy dla uczniów zamiejscowych. Monografia przeznaczona jest dla szerokiego kręgu czytelników. Opisane dzieje stanowią przyczynek do historii szkolnictwa i opieki społecznej oraz historii Lubelszczyzny jako regionu.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Obraz życia młodzieży szkolnej na Lubelszczyźnie od średniowiecza do początków XX wieku" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.