Obraz edukacji w polskim dyskursie prasowym (Okładka twarda)

Obraz edukacji w polskim dyskursie prasowym

Obraz edukacji w polskim dyskursie prasowym (Okładka twarda)

Oferta specjalna -21%

Praca składa się z sześciu rozdziałów. Otwiera ją rozdział teoretyczny, którego celem jest omówienie zmian gospodarczych i kulturowych szczególnie ważnych dla funkcjonowania edukacji. Zmiany te tworzą konteksty, w których dyskurs jest realizowany i w dużej mierze decydują o jego treści. W rozdziale drugim, w związku z wieloma niejasnościami, które towarzyszą badaniom dyskursu, podjęłam próbę uporządkowania wiedzy o dyskursie i metodach jego analizy. Kolejne cztery rozdziały pracy mają charakter badawczy. Przeprowadzone analizy wybranych opiniotwórczych czasopism pozwoliły ustalić, jakie wątki tematyczne związane z edukacją są podkreślane w prasie; jak zbudowany jest dyskurs, jakich użyto w nim środków językowych; jakie rezultaty dla zachowania i sposobu myślenia czytelników może przynieść lektura tekstów o edukacji zamieszczonych na łamach tygodników opinii.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Obraz edukacji w polskim dyskursie prasowym" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.