O niepodległą i granice T. 4, (Okładka twarda)

O niepodległą i granice T. 4,

O niepodległą i granice T. 4, (Okładka twarda)

Oferta specjalna -10%

Kup na prezent
Dokumenty prezentowane w niniejszym tomie mają na celu przedstawienie z jednej strony faktów i informacji dotyczących działalności Korpusu Ochrony Pogranicza, z drugiej zaś umożliwią badaczom dziejów najnowszych zapoznanie się ze źródłami dotychczas pomijanymi, wskażą kierunki dalszych prac. Pod względem rzeczowym dotyczą one genezy, organizacji, zadań i kadr, zwalczania przestępczości granicznej, walki z zagrożeniem wewnętrznym, działalności oświatowo-wychowawczej oraz budownictwa. Ramy chronologiczne publikacji tworzą lata 1924-1939. Publikacja powstała wspólnie z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Komitetem Badań Naukowych, Politechniką Koszalińską i Ministerstwem Obrony Narodowej.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"O niepodległą i granice T. 4," wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.