O miłowaniu Słowa Bożego. O codziennej modlitwie słowem Bożym (MP3)

O miłowaniu Słowa Bożego. O codziennej modlitwie słowem Bożym
Synu człowieczy, (...) zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraelitów! Otworzyłem więc usta, a On dał mi zjeść ów zwój, mówiąc do mnie: Synu człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem. Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód (Ez 3, 3).

Jest to zapis sesji prowadzonej w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym "Arka" w Gródku nad Dunajcem. Józef Augustyn SJ proponuje w niej medytację kilku kluczowych tekstów biblijnych mówiących o słuchaniu słowa Bożego. Pozwalają nam one odkrywać głębię i piękno słowa Pana.


Spis treści:

Wprowadzenie w sesję

Maryja Mistrzynią słuchania słowa Bożego

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych

Chcę ją przynęcić na pustynię

Poślubię cię przez sprawiedliwość i miłość

Pragnienia niebios - pragnienia ziemi

Na początku było Słowo

Łaska słuchania Boga i mówienie do Niego

Słowo Boże jest jak urodzajny deszcz

Będziesz miłował słowo Pana

Słowo Boże słowem Miłości

Serce ludzkie miejscem działania Boga

Radość i trwoga przed Panem

Oczyszczenie Proroka Izajasza

Będziesz się bał Pana, Boga Twego

Słowo Boga źródłem szczęścia ludzkiego

Przekaż słowo Boże swoim synom i wnukom

Poznanie wewnętrzne a poznanie zewnętrzne

Słowo głoszone pośród ucisku

Słowo Boże rodzące pokój

Wprowadzajcie słowo w czyn

Słowo Pana trwa na wieki

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"O miłowaniu Słowa Bożego. O codziennej modlitwie słowem Bożym" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.