O majorantach modułowych i obszarowych funkcji holomorficznych (Okładka miękka)

O majorantach modułowych i obszarowych funkcji holomorficznych

O majorantach modułowych i obszarowych funkcji holomorficznych (Okładka miękka)

Oferta specjalna -23%

W geometrycznej teorii funkcji zmiennej zespolonej ważne miejsce zajmuje problematyka podporządkowania obszarowego i modułowego funkcji holomorficznych. Pierwsze wyniki w tym zakresie uzyskali między innymi: M. Biernacki i G. M. Gołuzin. Istotny wkład do tej problematyki wniósł w pierwszej połowie lat 60. XX wieku Profesor Zdzisław Lewandowski. Opublikował on między innymi w roku 1963 dysertację: "O majorantach modułowych i obszarowych funkcji holomorficznych (o zagadnieniu M. Biernackiego dotyczącym funkcji podporządkowanych, zagadnieniu odwrotnym i problemach pokrewnych)". Dysertacja ukazała się w niewielkim nakładzie, co sprawiło, że jest ona od wielu lat praktycznie niedostępna dla zainteresowanych. Z tego też powodu, a również ze względu na zawarte w pracy wyniki, uczniowie i wychowankowie Profesora podjęli, w porozumieniu z Profesorem, starania, by przygotować i wydać jej reprint.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"O majorantach modułowych i obszarowych funkcji holomorficznych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.