Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu

Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu

Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu

Oferta specjalna -8%
  • Liczba stron :

    648

Podręcznik stanowi zaawansowany kurs na temat współczesnych teorii organizacji i zarządzania. Zawiera informacje dotyczące wybranych istotnych kierunków i tendencji, które są powszechnie znane w Europie i Stanach Zjednoczonych, a z którymi polski czytelnik do tej pory miał ograniczony kontakt. Główne obszary tematyczne podręcznika stanowią: - współczesny kontekst organizowania - organizacja w relacjach z otoczeniem, - różnorodność świata organizacji - metafory i archetypy, - społeczne i techniczne elementy organizacji - powiązania i ewolucja, - współczesne trendy w zarządzaniu - teoria i praktyka, - badania współczesnych organizacji - wybrane metody i ich implikacje. Wszystkie zawarte w podręczniku rozdziały mają jednolity układ. Otwierają je opisy przypadków (w większości pochodzące z oryginalnych badań autorów), które stanowią ilustrację przedstawionych teorii. Każdy rozdział zawiera także listę definicji podstawowych pojęć i kończy się pytaniami, które mogą być wykorzystane w dyskusji na zajęciach.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.