Niemcy sudeccy 1848-1948 historia pewnego nacjonalizmu (Okładka miękka)

Niemcy sudeccy 1848-1948 historia pewnego nacjonalizmu

Niemcy sudeccy 1848-1948 historia pewnego nacjonalizmu (Okładka miękka)

Oferta specjalna -10%

Kup na prezent
Prezentowana książka opisuje dzieje ludności niemieckiej zamieszkującej ziemie czeskie, począwszy od roku 1848, gdy po raz pierwszy dały tam o sobie znać konflikty narodowościowe, aż po wysiedlenie Niemców w 1948 r. Autor porusza takie zagadnienia, jak: konflikty czesko-niemieckie przed I wojną światową i próby ich rozwiązania, sytuacja mniejszości niemieckiej w międzywojennej Czechosłowacji, rola Niemców czeskich w polityce okupacyjnej III Rzeszy, przebieg wysiedleń po 1945 r. Koncentruje swą uwagę przede wszystkim na I wojnie światowej i dwudziestoleciu międzywojennym, który to okres omówiony jest w głównej mierze na materiałach źródłowych. Czasy habsburskie oraz wydarzenia po 1938 r., opisane są natomiast na podstawie innych opracowań.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Niemcy sudeccy 1848-1948 historia pewnego nacjonalizmu" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.