NewConnect Rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw

NewConnect Rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw

NewConnect Rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw

Oferta specjalna -16%

Kup na prezent
Alternatywny system obrotu NewConnect został uruchomiony w 2007 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, by umożliwić pozyskanie zasileń finansowych o charakterze udziałowym większej liczbie podmiotów gospodarczych. Regulacje rynku alternatywnego NewConnect uwzględniają potrzeby oraz oczekiwania małych i średnich przedsiębiorstw dla których - ze względu na procedury i koszty - rynek regulowany jest trudno dostępny. Tematyka publikacji wpisuje się w nurt najbardziej aktualnych zagadnień, związanych z perspektywami rozwoju polskiego rynku papierów wartościowych. Autorka niniejszego opracowania postawiła sobie za cel: - Przedstawienie i usystematyzowanie obecnego stanu wiedzy o rynkach alternatywnych w Europie. - Analizę uregulowań prawnych i organizacyjnych alternatywnego systemu obrotu NewConnect. - Analizę i ocenę funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu NewConnect w latach 2007-2011. - Przedstawienie determinant i scenariuszy rozwoju alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Książka "NewConnect - rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Systematyka, organizacja, perspektywy rozwoju" kierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematyką rynku finansowego. Zaprezentowane w publikacji rozważania teoretyczne oraz treści o charakterze praktycznym mogą stać się inspiracją do dalszych badań dla środowiska akademickiego, a dla przedstawicieli praktyki gospodarczej oraz studentów cennym źródłem informacji.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"NewConnect Rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.