Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich (Okładka miękka)

Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich

Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich (Okładka miękka)

Oferta specjalna -10%

Rozprawa jest próbą monograficznego przedstawienia rzeczowników zaliczanych do leksykalnej kategorii / klasy nazw środków czynności, mieszczącej nazwy narzędzi, substancji i materiałów pomocnych człowiekowi w wykonywaniu czynności, funkcjonujących w gwarach historycznej ziemi łęczyckiej i sieradzkiej, należących do leksyki ludowej. Są to nazwy powstałe w wyniku procesów derywacyjnych. Są to nazwy powstałe w wyniku procesów derywacyjnych. Do nazw środków czynności zostały zaliczone poprzez wskazanie ich leksykalnej funkcji semantycznej. Przedmiotem zainteresowania jest więc derywat, rozumiany jako "wyraz, pozostający w określonym związku formalnym i znaczeniowym z innym wyrazem, od którego się wywodzi".

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.