Narkomania podręcznik dla nauczycieli wychowawców i rodziców (Okładka miękka)

Narkomania podręcznik dla nauczycieli wychowawców i rodziców

Narkomania podręcznik dla nauczycieli wychowawców i rodziców (Okładka miękka)

Książka traktuje problemy narkomanii w sposób całościowy, biorąc pod uwagę złożone relacje zachodzące między jej uwarunkowaniami psychologicznymi, społeczno-kulturowymi i medycznymi. Autor nie moralizuje, ale przedstawia fakty, opisuje rzeczywistość, której elementem są narkotyki, będące zagrożeniem dla coraz szerszych kręgów dzieci i młodzieży. Podręcznik uwzględnia polskie uwarunkowania. Z polecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej był recenzowany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i uzyskał pozytywne opinie. Główny ciężar zmagania się z problemami narkomanii u dzieci i młodzieży spoczywa na rodzicach i pedagogach. Ta książka pomoże im: wcześnie dostrzec pojawiające się zagrożenia zapobiec uzależnieniu umożliwić niesienie skutecznej pomocy osobom już uzależnionym od narkotyków. Publikacja jest adresowana przede wszystkim do rodziców, wychowawców i nauczycieli, ale będzie również bardzo przydatna dla terapeutów i działaczy organizacji zajmujących się problemami narkomanii.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Narkomania podręcznik dla nauczycieli wychowawców i rodziców" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.