Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji (Okładka twarda)

Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji

Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji (Okładka twarda)

Oferta specjalna -25%
Kup na prezent
Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie instytucji najmu i użyczenia egzemplarzy utworu jako odrębnych pól eksploatacji dzieł chronionych na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pierwsza część pracy poświęcona została ukazaniu przesłanek, genezy i efektów normatywnego wyodrębnienia najmu i użyczenia jako oddzielnych pól eksploatacji utworu z uwzględnieniem międzynarodowych umów z zakresu prawa autorskiego, unijnej dyrektywy dotyczącej tego zagadnienia oraz ustawodawstwa polskiego. Część druga zawiera prezentację najmu i użyczenia egzemplarzy utworu w świetle obecnie obowiązujących w Polsce przepisów. Przedstawiono tu najważniejsze z merytorycznego punktu widzenia aspekty tej materii, tj.: - praktycznie istotne zagadnienie dozwolonego korzystania z wynajętych i użyczonych egzemplarzy utworu, - problematykę podmiotu autorskiego prawa do najmu i użyczenia egzemplarzy utworu oraz - kwestię charakteru, treści i ograniczenia tego prawa.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.