Najczęściej używane słowa angielskie (MP3)

Najczęściej używane słowa angielskie
Chcesz mówić płynnie i swobodnie?

Audio zawiera najczęściej używane zwroty okolicznościowe. Ich znajomość znakomicie ułatwia swobodne porozumiewanie się. Im bogatszy zasób słów i zwrotów, rozumienie wyrażeń idiomatycznych, tym lepsze i swobodniejsze porozumienia. Sztuka konwersacji opiera się na bogatym słownictwie. Audio zawiera wybór 350 najczęściej używanych angielskich słów, które zostały zebrane w oparciu o częstotliwość ich występowania w codziennych sytuacjach. Dodatkowo zostały podane przykładowe zdania. Dla osób na poziomach A2 – B1

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Najczęściej używane słowa angielskie" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.