Morfotektonika w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżynnego (Okładka miękka)

Morfotektonika w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżynnego

Morfotektonika w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżynnego (Okładka miękka)

Oferta specjalna -10%
Kup na prezent
Opracowanie jest niezwykle detalicznym i dokładnym omówieniem przejawów neotektoniki, które w sposób pośredni wpływają na cechy rzeźby i adaptację krajobrazu do zmieniających się warunków strukturalnych. Problem zależności morfologii od ruchów tektonicznych został omówiony w kontekście nakładających się procesów związanych ze zmianami klimatycznymi i budową geologiczną. Autorka szczegółowo omawia zależności między siłami endogenicznymi, polegającymi na dźwiganiu lub obniżaniu tektonicznym obszaru, a siłami egzogenicznymi, na które nakłada się głównie zależna od zmian klimatycznych erozja fizyczna i chemiczna, powodująca degradację krajobrazu. Rozprawa zawiera bardzo cenne i poglądowe ilustracje i bardzo obszerny przegląd literatury przedmiotu, który może być przydatny szerokiemu gronu badaczy Roztocza. Do podstawowych zalet pracy należy kompleksowe i nowatorskie ujęcie problemu, które jest rzadkością wśród podobnych badań. Ilość użytych metod badawczych, przy szerokiej ich prezentacji i wykorzystaniu w dyskusji jest wyjątkowa. Z recenzji prof. dr hab. Jerzego Nitychoruka

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Morfotektonika w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżynnego" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.