Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności (Okładka miękka)

Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności

Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności (Okładka miękka)

Oferta specjalna -47%
  • Liczba stron :

    400

  • Miękka
  • 400
  • Nomos
Niezależnie od czasów i epok oraz typów społeczeństwa, z jakimi mamy do czynienia na przestrzeni dziejów ludzkich, moralność jest regulatorem i stabilizatorem porządku społecznego, ponieważ ustala systemy wartości, zasad i obowiązujących norm wraz z sankcjami dotykającymi tych, którzy je łamią. Z całą pewnością prawo nie może w całości zastąpić moralności, która generuje i reguluje zachowania prospołeczne. Czy kondycja moralna Polaków znajduje się w kryzysie? W jakiej mierze tendencje i zjawiska, takie jak: karnawalizacja obyczajowości, wielokulturowość, pluralizm światopoglądowy, relatywizm moralny, rozbieżność między sferą wartości i wzorów kulturowych a sferą faktycznych zachowań, anomia i permisywizm moralny, konsumpcjonizm, kryzys tożsamości – mają miejsce i są uchwytne w badaniach socjologicznych? Badanie i przybliżanie tych i innych dylematów moralnych oraz postaw wobec wartości i norm przyczynia się do diagnozy kondycji współczesnego społeczeństwa i pozwala uchwycić istotne przemiany społeczno-kulturowe, kształtujące otaczającą nas rzeczywistość. Z Wprowadzenia Agaty Maksymowicz
  • Miękka
  • 400
  • Nomos

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.