Moje otoczenie 6 Historia i społeczeństwo Podręcznik część 1 (Okładka miękka)

Moje otoczenie 6 Historia i społeczeństwo Podręcznik część 1

Moje otoczenie 6 Historia i społeczeństwo Podręcznik część 1 (Okładka miękka)

Oferta specjalna -17%

Książki te charakteryzują się spójnością i są dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów. Tekst o objętości trzech, czterech stron przeznaczony na daną lekcję jest podzielony na mniejsze fragmenty, co bardzo ułatwia pracę. Sposób prowadzenia narracji i słownictwo są odpowiednie do umiejętności uczniów. Podręczniki z serii Moje otoczenie stwarzają możliwość poznania tekstów kulturowych i źródłowych oraz ciekawostek historycznych. Uczą pracy ze źródłami i wyciągania wniosków na podstawie ich analizy. W usystematyzowaniu wiedzy pomagają ćwiczenia podsumowujące daną lekcję, które uświadamiają uczniom, co przede wszystkim muszą wiedzieć. Z podręcznikami skorelowano zeszyty ćwiczeń (dwie części na każdy rok nauki - jedna poświęcona jest otaczającemu dziecko współczesnemu światu, druga - przeszłości). Jeden zeszyt zawiera około 180 różnorodnych zadań (np. tabele, wykresy, krzyżówki, rebusy), które inspirują ucznia do samodzielnej pracy i ułatwiają mu rozwijanie poczucia przynależności do wspólnoty rodzinnej, szkolnej, narodowej. Zachęcają na przykład do pisania kroniki dziejów swojej okolicy i regionu, do zbierania pamiątek, wykonywania albumów, pisania przemówień. Podręczniki jako jedne z niewielu na rynku zawierają teksty służące integracji międzyprzedmiotowej i realizacji ścieżek edukacyjnych: prozdrowotnej, ekologicznej, czytelniczej i medialnej, regionalnej, wychowania do życia w społeczeństwie, wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Omawiają takie tematy, jak: mniejszości narodowe, nekropolie Polaków, środki masowego przekazu. Książki mają nowoczesną, ciekawą i bogatą szatę graficzną, na którą składa się 1300 rysunków, zdjęć, map, wykresów.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Moje otoczenie 6 Historia i społeczeństwo Podręcznik część 1" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.