Modelowanie numeryczne mikrostruktury ceramiki (Okładka miękka)

Modelowanie numeryczne mikrostruktury ceramiki

Modelowanie numeryczne mikrostruktury ceramiki (Okładka miękka)

Oferta specjalna -15%
W książce omówiono zagadnienia związane z analizą wytrzymałościową materiałów ceramicznych na przykładzie ceramiki A1203 i kompozytu A1203 - Zr02. Analizy wykonano za pomocą numerycznej metody elementów skończonych, zastosowanej do mikrostruktury rozważanego materiału. W przystępny sposób opisano zasady tworzenia modeli numerycznych, uwzględniających ziarnistą budowę mikrostruktury. Podano również sposób oceny wiarygodności modeli za pomocą badań eksperymentalnych, a także metody analizy i interpretacji otrzymanych wyników. Przedstawiona w książce metodyka ma charakter ogólny. Może być stosowana w badaniach zagadnień wytrzymałościowych mikrostruktury materiałów, w których występują podobne zjawiska fizyczne jak w przypadku badanych ceramik.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Modelowanie numeryczne mikrostruktury ceramiki" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.