Modele syntagmatyczne konstrukcji opartych na nazwach relacji symetrycznych (Okładka miękka)

Modele syntagmatyczne konstrukcji opartych na nazwach relacji symetrycznych

Modele syntagmatyczne konstrukcji opartych na nazwach relacji symetrycznych (Okładka miękka)

Kup na prezent
Monografia dra Mikołaja Nkollo, poświęcona nazwom relacji symetrycznych, skutecznie i w sposób przekonujący wypełnia lukę istniejącą w tej dziedzinie, szczególnie w językoznawstwie polskim. Obraną metodologię stanowi gramatyka o podstawach semantycznych, pozwalająca uwidocznić relacje między różnymi poziomami analizy języka oraz wykazać prawidłowości semantyczne zachodzące w obrębie konstrukcji złożonych znaczeniowo, a formalnie prostych, różnorodnych składniowo i morfologicznie. Autor wykazuje, że nazwy relacji symetrycznych stanowią istotną część systemu leksykalnego różnych języków i, aczkolwiek praca nie jest w zamierzeniu porównawcza, wykracza znacznie poza obszar języków francuskiego i polskiego. Sięganie do egzemplifikacji pochodzącej z różnorodnych typologicznie języków potwierdza nie tylko hipotezę badawczą, ale i wartość naukową monografii. Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Jamrozik

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Modele syntagmatyczne konstrukcji opartych na nazwach relacji symetrycznych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.