Modele syntagmatyczne konstrukcji opartych na nazwach relacji symetrycznych (Okładka miękka)

Modele syntagmatyczne konstrukcji opartych na nazwach relacji symetrycznych

Modele syntagmatyczne konstrukcji opartych na nazwach relacji symetrycznych (Okładka miękka)

Oferta specjalna -8%
Monografia dra Mikołaja Nkollo, poświęcona nazwom relacji symetrycznych, skutecznie i w sposób przekonujący wypełnia lukę istniejącą w tej dziedzinie, szczególnie w językoznawstwie polskim. Obraną metodologię stanowi gramatyka o podstawach semantycznych, pozwalająca uwidocznić relacje między różnymi poziomami analizy języka oraz wykazać prawidłowości semantyczne zachodzące w obrębie konstrukcji złożonych znaczeniowo, a formalnie prostych, różnorodnych składniowo i morfologicznie. Autor wykazuje, że nazwy relacji symetrycznych stanowią istotną część systemu leksykalnego różnych języków i, aczkolwiek praca nie jest w zamierzeniu porównawcza, wykracza znacznie poza obszar języków francuskiego i polskiego. Sięganie do egzemplifikacji pochodzącej z różnorodnych typologicznie języków potwierdza nie tylko hipotezę badawczą, ale i wartość naukową monografii. Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Jamrozik

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Modele syntagmatyczne konstrukcji opartych na nazwach relacji symetrycznych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.