Model rozliczeń międzybankowych w czasie rzeczywistym na przykładzie banków spółdzielczych (Okładka miękka)

Model rozliczeń międzybankowych w czasie rzeczywistym na przykładzie banków spółdzielczych

Model rozliczeń międzybankowych w czasie rzeczywistym na przykładzie banków spółdzielczych (Okładka miękka)

Oferta specjalna -8%

Kolegium redakcyjne wydawnictw „Folia Oeconomica” wyodrębniło osobną serię prac doktorskich, w stosunku do których Rada Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i Rada Wydziału Zarządzania uchwaliły wnioski o nagrody naukowe. Celem nowej serii jest promocja młodych pracowników nauki i prezentacja ich dorobku. Publikacja wyróżnionych prac pozwoli na rozszerzenie kręgu czytelników i będzie stanowiła dodatkową formę nagrody dla ich autorów.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Model rozliczeń międzybankowych w czasie rzeczywistym na przykładzie banków spółdzielczych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.