Migracje i migranci w pismach Ludwika Krzywickiego, Flioriana Znanieckiego, Józefa Chałasińskiego (Okładka twarda)

Migracje i migranci w pismach Ludwika Krzywickiego, Flioriana Znanieckiego, Józefa Chałasińskiego

Migracje i migranci w pismach Ludwika Krzywickiego, Flioriana Znanieckiego, Józefa Chałasińskiego (Okładka twarda)

Oferta specjalna -16%
  • Liczba stron :

    234

Kup na prezent
  • Twarda
  • 234
  • Aspra
Publikację tekstów dotyczących migracji zagranicznych i sytuacji polskich emigrantów, napisanych przez koryfeuszy polskiej humanistyki ubiegłego stuleci, uważam za przedsięwzięcie bardzo trafne i pożyteczne. Z jednej strony włącza się w nurt poznawczy historii ruchów migracyjnych i warunków bytowania naszych rodaków na obczyźnie, z drugiej zaś strony przypomina, że w obfitym piśmiennictwie Ludwika Krzywickiego, Floriana Znanieckiego i Józefa Chałasińskiego znajdują się teksty poświęcone migracji i polskim emigrantom. Przy czym oni sami część swojego życia spędzili za granicą, gdzie badali i obserwowali środowiska polonijne. Publikacja ma duże znaczenie poznawcze i dydaktyczne. Pozwala na porównanie i pomnaża wiedzę o procesach migracyjnych, które wpisały się w nasze narodowe dzieje; współczesnym badaczom teksty mogą służyć za wzór naukowego oglądu. Walorem godnym uwagi jest powiązanie w publikacji wybranych tekstów z informacjami życiorysowymi ich autorów. Dzisiaj nasze piśmiennictwo zajmujące się sprawami społecznymi zbyt rzadko odwołuje się do ich twórczości i roli, jaką odgrywali w kształtowaniu nauk społecznych w ubiegłym wieku. prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz
  • Twarda
  • 234
  • Aspra

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Migracje i migranci w pismach Ludwika Krzywickiego, Flioriana Znanieckiego, Józefa Chałasińskiego" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.