Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek (Okładka miękka)

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek (Okładka miękka)

Oferta specjalna -8%

Jest to pierwsze w Polsce i jak dotąd jedyne opracowanie na temat Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek. Książka może służyć jako kompleksowe źródło wiedzy u przewodnik przy stosowaniu standardu w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i gospodarstwami rolnymi. Kompleksowo omówiono m.in.: - treści standardu i czynniki warunkujące skuteczność jego wdrożenia i funkcjonowania, - wykonalność standardu oraz korzyści płynące z jego stosowania, - znaczenie pełnego modelu sprawozdawczości finansowej dla zarządzania i władania jednostkami oraz wynikającą z tego potrzebę upowszechniania modelu sprawozdawczego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych, - ogólnoświatową skalę prac poprzedzających opublikowanie standardu oraz aktualną skalę jego wykorzystywania na świecie i w Polsce, - możliwość wykorzystywania standardu dla celów podatkowych.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.