Międzynarodówka Socjalistyczna a socjaldemokracja Europy Środkowo-Wschodniej (Okładka miękka)

Międzynarodówka Socjalistyczna a socjaldemokracja Europy Środkowo-Wschodniej

Międzynarodówka Socjalistyczna a socjaldemokracja Europy Środkowo-Wschodniej (Okładka miękka)

Oferta specjalna -20%

Kup na prezent
Współczesny ruch socjaldemokratyczny obejmuje swoim zasięgiem niemal cały świat. Nie ma obecnie regionu, w którym nie byłoby aktywnie funkcjonujących partii socjaldemokratycznych. Jednak jeszcze dwadzieścia lat temu sytuacja ruchu wyglądała zupełnie inaczej. Cały obszar Europy Środkowo-Wschodniej nie miał swojej socjldemokratycznej reprezentacji. Autor niniejszej publikacji poszukuje odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu podmiot zewnętrzny, którym była Międzynarodówka Socjalistyczna, przyczynił się do odbudowy ruchu socjaldemokratycznego w regionie po 1989 roku. Czy legitymizacja procesu "socjaldemokratyzacji" partii postkomunistycznych przez organizację to znaczący moment w kształtowaniu potencjału politycznego współczesnej socjaldemokracji? Autor potwierdza istotne znaczenie wzajemnych relacji między partiami a organizacją. Ponadto Czytelnik otrzymuje aktualną wiedzę o stanie organizacyjno-ideowym Międzynarodówki Socjalistycznej i o miejscu socjaldemokracji z Europy Środkowo-Wschodniej w bieżącej działalności największej organizacji tego typu we współczesnym świecie.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Międzynarodówka Socjalistyczna a socjaldemokracja Europy Środkowo-Wschodniej" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.