Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Okładka miękka)

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Okładka miękka)

Oferta specjalna -10%

Podręcznik doskonale łączy funkcję naukową z dydaktyczną. Analiza teoretyczna została powiązana z realnymi zjawiskami, procesami i tendencjami charakteryzującymi współczesną gospodarkę. Argumentację teoretyczną poparto odpowiednio dobranymi danymi statystycznymi i miernikami ekonomicznymi. O oryginalności podręcznika świadczy nawiązanie do najnowszego dorobku światowej ekonomii. Książka zawiera oprócz zagadnień tradycyjnie omawianych także i te rzadko analizowane w podręcznikach dostępnych na polskim rynku. Są to: relacja między teorią handlu a nową geografią ekonomiczną, współczesne modele teorii handlu w warunkach konkurencji niedoskonałej, definicje i mierniki konkurencyjności międzynarodowej, rola handlu zagranicznego w gospodarkach wschodzących, strategiczna polityka handlu międzynarodowego, modele wpływu stabilizacji cen surowców na dochody eksportowe krajów rozwijających się. Pierwsza część podręcznika dotyczy teorii wymiany międzynarodowej. Szczegółowo omówione zostały w niej poszczególne modele handlu zagranicznego oraz zależności pomiędzy nimi a rozwojem gospodarczym. Druga część to teoria polityki handlu międzynarodowego. Poszczególne rozdziały zawierają kompleksowe informacje o protekcjonizmie, instrumentach polityki handlu, międzynarodowej integracji handlowej i polityce handlu międzynarodowego krajów rozwijających się. Każdy rozdział kończą Pytania kontrolne i zagadnienia do dyskusji co ułatwia koncentrację uwagi na podstawowych problemach. Oprócz wyczerpującej bibliografii autorzy podają również Literaturę zalecaną do poszczególnych rozdziałów. Podręcznik przeznaczony do przedmiotów: międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonomia międzynarodowa, teoria handlu międzynarodowego oraz polityka handlu międzynarodowego.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Międzynarodowe stosunki gospodarcze" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.