Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji (Okładka miękka)

Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji

Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji (Okładka miękka)

Oferta specjalna -8%

Książka stanowi opracowanie problema­tyki współpracy międzynarodowej w zakresie polityki konkurencji formułowanej na forach organizacji międzynarodowych (WTO, OECD, UNCTAD oraz ICN). Publikacja jest efektem kilkuletnich badań Autora na podstawie szerokich studiów literaturowych oraz analizy do­kumentów źródłowych wymienionych organizacji. Autor poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy w sytuacji systematycznie postępującego procesu liberalizacji handlu powinien on zostać uzupełniony współpracą w zakresie polityki konkurencji. W zależności od poziomu rozwoju gospodarczego poszczególne kraje oraz wspierane przez nie organizacje międzynarodowe róż­nie podchodzą do analizowanej kwestii. Celem książki jest m.in. wskazanie tych odmiennych podejść do polityki konkurencji i mechanizmów jej wdrażania.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.