Międzynarodowa integracja rynków finansowych (Okładka miękka)

Międzynarodowa integracja rynków finansowych

Międzynarodowa integracja rynków finansowych (Okładka miękka)

Oferta specjalna -10%

Kup na prezent
W ostatnich 20 latach nastąpiły w gospodarce światowej daleko idące zmiany związane z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, liberalizacją handlu i przepływu czynników produkcji, umiędzynarodowieniem gospodarek oraz rozwojem integracji regionalnej, w tym w ramach Unii Europejskiej. Naturalnym następstwem tych zjawisk jest globalizacja rynków finansowych, oznaczająca wzrost ich integracji w skali świata, oraz szybki postęp w integracji rynków finansowych krajów Unii Europejskiej, przede wszystkim w obszarze euro. W publikacji przedstawiono podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące procesów integracji rynków finansowych w skali międzynarodowej. W szczególności omówiono uwarunkowania, efekty, bariery i metody pomiaru stopnia integracji rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru euro oraz integracji polskiego rynku z tym obszarem.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Międzynarodowa integracja rynków finansowych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.