Międzykulturowe aspekty działalności mediów w epoce globalizacji (Okładka miękka)

Międzykulturowe aspekty działalności mediów w epoce globalizacji

Międzykulturowe aspekty działalności mediów w epoce globalizacji (Okładka miękka)

Oferta specjalna -10%
  • Liczba stron :

    224

  • Miękka
  • 224
  • Aspra
Tom 24. serii "Media początku XXI wieku" wydawanej we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Komunikowanie międzykulturowe rozumiane jako wzajemne oddziaływanie pomiędzy kulturami w danym kraju czy regionie odbywa się poprzez kontakty interpersonalne, wymianę informacji oraz wzajemne uczenie się i rozumienie pojęć pochodzących z różnych środowisk zdefiniowanych według narodowości, języka lub pochodzenia etnicznego. Debaty dotyczące kryzysów kultury narodowej w obliczu różnorodności kulturowej oraz opinie, że globalizacja prowadzi do hegemonizacji kultury, coraz częściej zderzają się z poglądem o przenikaniu się wpływów kulturowych, czego efektem jest hybrydowość globalnej kultury. Media, stanowiące istotny kanał komunikacji kształtują obrazy różnych kultur. Poprzez przekazy medialne odbywa się powielanie lub obalanie stereotypów, dlatego też szczególnego znaczenia nabierają w skali globalnej, regionalnej, krajowej i lokalnej kwestie równego dostępu do kanałów przekazu różnych grup społecznych, często dotychczas niedoreprezentowanych. W książce, dość mocno zróżnicowanej treściowo, czytelnik znajdzie zarówno teksty ogólnie traktujące kwestie wpływu mediów masowych na sferę komunikowania międzykulturowego, jak i studia przypadków dialogu międzykulturowego, przebiegającego za pośrednictwem medialnej sieci, zarówno tradycyjnych, jak i nowych środków przekazu treści kulturowych.
  • Miękka
  • 224
  • Aspra

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Międzykulturowe aspekty działalności mediów w epoce globalizacji" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.