Między racjonalizmem a nowym mitem Lessing i teologia postoświeceniowa (Okładka miękka)

Między racjonalizmem a nowym mitem Lessing i teologia postoświeceniowa

Między racjonalizmem a nowym mitem Lessing i teologia postoświeceniowa (Okładka miękka)

Oferta specjalna -5%
Kup na prezent
Między racjonalizmem a nowym mitem to praca podejmująca najistotniejsze wątki teologiczno-filozoficznej spuścizny Gottholda Ephraima Lessinga ¦ głównego przedstawiciela literatury oświeceniowej w Niemczech. Wychodząc od sporu prowadzonego przez Lessinga z luterańską teologią (datującego się od czasu opublikowania przez niego fragmentów dzieła Apologia, albo pismo w obronie rozumnych czcicieli Boga Hermanna Samuela Reimarusa, przedstawiciela racjonalistycznej krytyki biblijnej i prekursora badań nad kwestią "Jezusa historycznego"), autor przedstawia Lessingowskie koncepcje stworzone celem przezwyciężenia impasu, w jakim formy wyobraźni mitycznej znalazły się w dobie postępującej sekularyzacji. Na gruncie filologicznej lektury tekstów źródłowych Piszczatowski kreśli projekt ukazujący przejście od radykalnego racjonalizmu ku nowym ujęciom konstrukcji mitycznych i struktur symbolicznych w ich korelacji z dynamiką funkcjonowania wspólnoty społecznej w jej wymiarze politycznym.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Między racjonalizmem a nowym mitem Lessing i teologia postoświeceniowa" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.