Microsoft Visual C# 2010 Krok po kroku z płytą CD

Microsoft Visual C# 2010 Krok po kroku z płytą CD

Microsoft Visual C# 2010 Krok po kroku z płytą CD

Oferta specjalna -29%
Praktyczny przewodnik krok po kroku nauki programowania w języku Visual C#. Naucz się krok po kroku, jak tworzyć własne aplikacje w oparciu o język Visual C# 2010 oraz platformę Microsoft .NET Framework 4.0. Książka jest przeznaczona dla osób posiadających już podstawowe umiejętności w zakresie programowania, pozwalając w serii ćwiczeń praktycznie opanować zasady języka C# i tworzenie aplikacji i składników dla systemu Windows. Dowiedz się jak: • Używać zmiennych, instrukcji, operatorów i metod • Utworzyć aplikację opartą na platformie Windows Presentation Foundation • Tworzyć interfejs użytkownika i sprawdzać poprawność wprowadzanych danych • Zarządzać błędami i obsługiwać wyjątki • Zarządzać zasobami przy użyciu procesu oczyszczania pamięci • Używać typów ogólnych, tworzyć nowe typy danych oraz składniki wielokrotnego użytku • Odpytywać i manipulować danymi przy użyciu zapytań w języku LINQ oraz bibliotek ADO.NET • Badać obsługę wielowątkowości oferowaną przez bibliotekę Task Parallel Library • Rozpocząć tworzenie własnych usług webowych przy użyciu platformy Windows Communication Foundation

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Microsoft Visual C# 2010 Krok po kroku z płytą CD" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.