Microsoft SQL Server 2008 od środka: Zapytania w języku T-SQL

Microsoft SQL Server 2008 od środka: Zapytania w języku T-SQL

Microsoft SQL Server 2008 od środka: Zapytania w języku T-SQL

Opanuj mechanizmy zaawansowanych zapytań i dostrajania, aby uzyskać szybszy i bardziej skalowalny kod Zespół autorów o wszechstronnej wiedzy na temat T-SQL pokazuje, jak radzić sobie z najtrudniejszymi problemami dotyczącymi zapytań opartych na zbiorach. Książka pozwala pogłębić wiedzę na temat architektury i wewnętrznych mechanizmów bazy danych i osiągnąć biegłość w znajdowaniu praktycznych i wydajnych rozwiązań. Dowiedz się, jak: • przejść od proceduralnego programowania do myślenia o zbiorach i zależnościach logicznych, • optymalizować zapytania przy użyciu podejścia od góry do dołu, • szacować złożoność algorytmu, aby móc przewidywać wydajność i sprawność, • porównywać techniki agregowania danych, w tym nowe mechanizmy grupowania zbiorów, • dobierać mechanizmy modyfikacji danych – wstawianie, usuwanie, aktualizowanie i łączenie – pod kątem pożądanej wydajności, • pisać bardziej efektywne zapytania odwołujące się do tabel partycjonowanych, • korzystać z wykresów, drzew, hierachii i zapytań rekursywnych. • Dodatkowo – zbiór zagadek logicznych pozwalających podnieść umiejętność rozwiązywania problemów.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Microsoft SQL Server 2008 od środka: Zapytania w języku T-SQL" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.