Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa (Okładka twarda)

Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa

Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa (Okładka twarda)

Oferta specjalna -16%

We współczesnej gospodarce rynkowej trwa stałe poszukiwanie nowych, uwzględniających rosnącą konkurencję, metod zarządzania przedsiębiorstwem ukierunkowanych na maksymalizację jego wartości, a uściślając - maksymalizację kapitału własnego. Osiąganiu tak sformułowanego celu służy rozwój nurtu zarządzania określanego jako zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Prezentowana książka stanowi próbę ujęcia w sposób zwarty podstawowych problemów z tego obszaru, a celem Autora jest przybliżenie najważniejszych koncepcji wykorzystywanych w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.