Meritum Prawo Spółek (Okładka miękka)

Meritum Prawo Spółek

Meritum Prawo Spółek (Okładka miękka)

Oferta specjalna -7%
Publikacja, którą Państwo otrzymujecie, jest kolejnym wydaniem swoistego przewodnika po problematyce spółek. Obejmuje ona nie tylko omówienie zagadnień spółek handlowych, ale także spółki cywilnej. W swoim założeniu praca ta ma nieco odmienny charakter od istniejących już na rynku. Na temat spółek powstały już współczesne komentarze, monografie, artykuły, podręczniki. Niewiele jest natomiast tego typu opracowań, które miałyby charakter jak najbardziej praktyczny i aktualny. Dlatego też w pracy tej chodziło o uniknięcie prezentacji różnych stanowisk doktryny, a jeżeli zostało to uczynione, to przede wszystkim ze względu na wagę problemu czy trudności w jednoznacznym jego rozstrzyganiu. Ze względu na chęć uzyskania przejrzystości tekstu ograniczono do minimum liczbę odniesień do literatury. Ma to miejsce tylko w tych wszystkich sytuacjach, gdy poszczególni Autorzy uznali za niezbędne odnieść się do czyjegoś ważnego poglądu. W istocie rzeczy praca ta jednak oparta jest na literaturze wskazanej w poszczególnych rozdziałach. Inną ważną cechą publikacji jest - jak podkreślono już - ukierunkowanie się na praktyków. Stąd w tekście zwraca się uwagę na to, co jest ważne zdaniem Autora, podawane są przykłady czy konkretne numery artykułów. Korzystaniu z publikacji oraz szybkiemu odnajdywaniu potrzebnych w pracy informacji służą przyjęte przez Wydawnictwo rozwiązania edytorskie, w tym m.in.: - układ treści charakteryzujący się jej podziałem na niewielkie, zwięzłe fragmenty; - zamieszczone na marginesach numery, które wskazują ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem; - wewnętrzne odesłania w tekście; - liczne, wyraźnie wyodrębnione przykłady, ilustrujące stosowanie danej regulacji; - uwypuklenie najistotniejszych kwestii przez zaznaczenie ich ramką i hasłem "WAŻNE"; - szczegółowy i wyczerpujący indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesie tekstu; - przyjazna dla Czytelnika szata graficzna i zakładki.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Meritum Prawo Spółek" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.