Mechanizm międzynarodowej transmisji kryzysów gospodarczych (Okładka miękka)

Mechanizm międzynarodowej transmisji kryzysów gospodarczych

Mechanizm międzynarodowej transmisji kryzysów gospodarczych (Okładka miękka)

Oferta specjalna -14%

Przedstawiony w niniejszej monografii mechanizm międzynarodowej transmisji kryzysów gospodarczych jest zjawiskiem bardzo szerokim i obejmującym wiele sfer gospodarki. Na jej potrzeby konieczne było zatem sprecyzowanie zakresu rozważań. Nie chodziło jednak tylko o rozgraniczenie terminów służących opisowi zagadnienia, ale również o określenie, jak szeroki zakres powiązań transgranicznych obejmowany jest zjawiskiem międzynarodowej transmisji kryzysów. Z rozważań zawartych w rozdziale pierwszym i drugim wynika, że obszar ten jest bardzo szeroki. Wskazać można co najmniej dwa powody takiego stanu rzeczy: różnorodność potencjalnych źródeł kryzysów oraz zróżnicowanie powiązań między gospodarkami, które można uznać za kanały transmisji kryzysów. Większość procesów odpowiedzialnych za przebieg załamania gospodarczego (w ujęciu krajowym i międzynarodowym) ma charakter ekonomiczny. Jednak w wielu sytuacjach równie istotne będą zjawiska wykraczające poza domenę ekonomii i wymagające zupełnie innego aparatu badawczego (najczęściej dotyczą one płaszczyzny politycznej i psychologicznej). Wyczerpujące objaśnienie mechanizmu międzynarodowej transmisji kryzysów gospodarczych wymaga zatem uwzględnienia jego aspektów pozaekonomicznych. Z Podsumowania

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Mechanizm międzynarodowej transmisji kryzysów gospodarczych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.